ประชาสัมพันธ์|
| รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 | ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 | ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น. | ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงค์ตำแหน่งที่ว่าง | ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
นายกเทศมนตรี

นายขจรศักดิ์  ปวงคำ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
ข้อมูลทั่วไป
งานทะเบียนพาณิชย์
สินค้า OTOP
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ท่องเทียว ดอยถ้ำมาศ-ถ้ำเสือ
สารสนเทศ
1.กิจกรรมของเด็กและเยาวชน ทต.ทุ่งงาม
3.การประเมินผลและรายงานสถานการณ์ ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
4.การจัดทำและนำใช้ฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน โดยเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม
หนังสือราชการ
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
งานคลัง
รายงานการประชุม
คำสั่ง หนังสือเวียน
สอบราคา
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


[ผลสำรวจ]
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
คน
เข้าชมเมื่อวาน
21 คน
เข้าชมเดือนนี้
402 คน
เข้าชมปีนี้
3799 คน
เข้าชมทั้งหมด
20089 คน
     เริ่มนับ 3 ตุลาคม 2557
 
content slider
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการชำระภาษี [2016-12-13][188]
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น. [2018-6-1][17]
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [2017-11-1][108]
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [2017-11-1][117]
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงค์ตำแหน่งที่ว่าง [2018-1-10][142]
โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดห้วยส้ม หมู่ที่ 9 วันพุธท..... ดู[6]ครั้ง
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งงาม ประจำปี..... ดู[13]ครั้ง
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ..... ดู[12]ครั้ง
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใต้กิจกรรม ..... ดู[142]ครั้ง
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ..... ดู[111]ครั้ง
เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลทุ่งงาม นำโดยหัวหน้าสำนักปลัด นายวารุฒ มะ..... ดู[179]ครั้ง
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ 5 รายการ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [2018-05-15][27]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ 5 รายการ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [2018-04-10][24]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ 3 รายการ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [2018-01-18][31]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างแพสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [2018-03-09][59]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. จำนวน 1 โครงการ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [2018-03-16][64]
  

หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร | หน่วยงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ร้องเรียน | ติดต่อเรา | ผู้ดูแลระบบ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม
ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Tel:054-286159 Website:www.tungngam.go.th

Copy Right 2014 www.tungngam.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top