ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Tel:054-286159 Website:www.tungngam.go.th
Copy © Right 2015 www.tungngam.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4udesign.com