ประชาสัมพันธ์|
| ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงค์ตำแหน่งที่ว่าง | ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลตำบลทุ่งงาม | ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน)
นายกเทศมนตรี

นายขจรศักดิ์  ปวงคำ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
ข้อมูลทั่วไป
งานทะเบียนพาณิชย์
สินค้า OTOP
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ท่องเทียว ดอยถ้ำมาศ-ถ้ำเสือ
สารสนเทศ
1.กิจกรรมของเด็กและเยาวชน ทต.ทุ่งงาม
3.การประเมินผลและรายงานสถานการณ์ ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
4.การจัดทำและนำใช้ฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน โดยเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม
หนังสือราชการ
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
งานคลัง
รายงานการประชุม
คำสั่ง หนังสือเวียน
สอบราคา
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


[ผลสำรวจ]
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
14 คน
เข้าชมเมื่อวาน
28 คน
เข้าชมเดือนนี้
322 คน
เข้าชมปีนี้
1982 คน
เข้าชมทั้งหมด
18272 คน
     เริ่มนับ 3 ตุลาคม 2557
 
content slider
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [2017-11-1][67]
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [2017-11-1][74]
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงค์ตำแหน่งที่ว่าง [2018-1-10][75]
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน) [2017-10-30][65]
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลตำบลทุ่งงาม [2017-11-3][63]
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใต้กิจกรรม ..... ดู[86]ครั้ง
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ..... ดู[70]ครั้ง
เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลทุ่งงาม นำโดยหัวหน้าสำนักปลัด นายวารุฒ มะ..... ดู[122]ครั้ง
การติดตามเพื่อประเมินผล โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะต..... ดู[76]ครั้ง
การประชุมโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน บ้านแม่กึ๊ด หมู่ที่ ๑ ตำบ..... ดู[70]ครั้ง
กิจกรรม "การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้..... ดู[76]ครั้ง
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างแพสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [2018-03-09][28]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. จำนวน 1 โครงการ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [2018-03-16][30]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบมีฝาปิด บ้านสาแล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [2018-02-19][35]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ 3 รายการ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [2018-02-14][41]
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [2017-10-05][55]
  

หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร | หน่วยงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ร้องเรียน | ติดต่อเรา | ผู้ดูแลระบบ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม
ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Tel:054-286159 Website:www.tungngam.go.th

Copy Right 2014 www.tungngam.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top