นายกเทศมนตรี

นายขจรศักดิ์  ปวงคำ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนกำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเทียว ดอยถ้ำมาศ-ถ้ำเสือ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งงาม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 2563
สภาพทั่่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
ดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องขอต่างๆ
แบบคำร้องขอลงทะบียนเด็กแรกเกิด
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขึ้นทะเบียนคนพิการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามกาาใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนังสือราชการ
ประกาศการจัดชื้อจัดจ้าง
ITA
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


[ผลสำรวจ]
ชมขณะนี้
5 คน
เข้าชมวันนี้
77 คน
เข้าชมเมื่อวาน
61 คน
เข้าชมเดือนนี้
233 คน
เข้าชมปีนี้
9104 คน
เข้าชมทั้งหมด
53268 คน
     เริ่มนับ 3 ตุลาคม 2557
 
ประกาศการจัดชื้อจัดจ้าง
 
 
ค้นหา
ค้นหาชื่อเอกสาร:
 
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด บ้านดอนงาม หมู่ที่ 8 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 11 ]
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด (ทุ่งบน) บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 21 ]
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด บ้านสาแล หมู่ที่ 5 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 24 ]
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 17 ]
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 9 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 19 ]
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 63 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 14 ]
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 63 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 14 ]
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 63 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 8 ]
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 9 ]
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 63 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 10 ]
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 62 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 12 ]
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 62 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 12 ]
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 62 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 12 ]
2 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 14 ]
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 14 ]
จำนวนทั้งหมด 15 ข้อมูล
page: [1]
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม
ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Tel:054-286159 Website:www.tungngam.go.th

Copy Right 2014 www.tungngam.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top