นายกเทศมนตรี

นายขจรศักดิ์  ปวงคำ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนกำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเทียว ดอยถ้ำมาศ-ถ้ำเสือ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งงาม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 2563
สภาพทั่่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
ดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องขอต่างๆ
แบบคำร้องขอลงทะบียนเด็กแรกเกิด
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขึ้นทะเบียนคนพิการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามกาาใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนังสือราชการ
ประกาศการจัดชื้อจัดจ้าง
ITA
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


[ผลสำรวจ]
ชมขณะนี้
6 คน
เข้าชมวันนี้
77 คน
เข้าชมเมื่อวาน
61 คน
เข้าชมเดือนนี้
233 คน
เข้าชมปีนี้
9104 คน
เข้าชมทั้งหมด
53268 คน
     เริ่มนับ 3 ตุลาคม 2557
 
ITA
 
 
ค้นหา
ค้นหาชื่อเอกสาร:
 
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 18 ]
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 19 ]
20 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 16 ]
19 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ หน่วยงาน:ประชาสัมพันธ์ [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 27 ]
18 คู่มือหรือมาฐานการให้บริการ หน่วยงาน: [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 25 ]
17 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม หน่วยงาน: [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 11 ]
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ หน่วยงาน: [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 19 ]
15 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี หน่วยงาน: [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 24 ]
14 แผนการบริหารงานบุคคล 3 ปี หน่วยงาน: [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 25 ]
13 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน: [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 27 ]
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 21 ]
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หน่วยงาน:สำนักปลัด [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 35 ]
10 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี หน่วยงาน:สำนักปลัด [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 34 ]
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน หน่วยงาน:สำนักปลัด [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 40 ]
8 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงาน:สำนักปลัด [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 38 ]
7 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงาน:สำนักปลัด [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 31 ]
6 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี หน่วยงาน:สำนักปลัด [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 22 ]
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน หน่วยงาน:สำนักปลัด [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 26 ]
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน:สำนักปลัด [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 25 ]
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี หน่วยงาน:สำนักปลัด [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 27 ]
2 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ หน่วยงาน:สำนักปลัด [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 36 ]
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน:ประชาสัมพันธ์ [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 37 ]
จำนวนทั้งหมด 22 ข้อมูล
page: [1]
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม
ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Tel:054-286159 Website:www.tungngam.go.th

Copy Right 2014 www.tungngam.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top