นายกเทศมนตรี

นายขจรศักดิ์  ปวงคำ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
กองช่าง
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
ข้อมูลผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนกำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ท่องเทียว ดอยถ้ำมาศ-ถ้ำเสือ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งงาม
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารร
การเสริมสร้างวัฒนธรรรมองค์กร
การรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีั
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หนังสือราชการ
ประกาศการจัดชื้อจัดจ้าง
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


[ผลสำรวจ]
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
10 คน
เข้าชมเมื่อวาน
26 คน
เข้าชมเดือนนี้
94 คน
เข้าชมปีนี้
3022 คน
เข้าชมทั้งหมด
47186 คน
     เริ่มนับ 3 ตุลาคม 2557
 
ข่าวกิจกรรม
 
วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายขจรศักดิ์ ปวงคำ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งงาม หัวหน้าสำนักปลัด มอบหน้ากากอนามัยที่เย็บเรียบร้อยแล้วให้ตัวแทนชุมชนนำไปแจกจ่ายประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งงาม เพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) หน่วยงาน:สำนักปลัด
วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายขจรศักดิ์ ปวงคำ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งงาม หัวหน้าสำนักปลัด มอบหน้ากากอนามัยที่เย็บเรียบร้อยแล้วให้ตัวแทนชุมชนนำไปแจกจ่ายประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งงาม เพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)
update(2020-3-30)ดู(1)ครั้ง
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม นำโดยนายกขจรศักดิ์ ปวงคำ พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลฯได้ร่วมกันทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 เนื่องในกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งงาม หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม นำโดยนายกขจรศักดิ์ ปวงคำ พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลฯได้ร่วมกันทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 เนื่องในกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งงาม
update(2020-3-18)ดู(3)ครั้ง
วันที่ 17 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม นำโดยท่านนายกขจรศักดิ์ ปวงคำ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองแก่ตัวแทนชุมชม เพื่อนำไปแจกจ่ายในชุมชนต่อไป. หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
วันที่ 17 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม นำโดยท่านนายกขจรศักดิ์ ปวงคำ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองแก่ตัวแทนชุมชม เพื่อนำไปแจกจ่ายในชุมชนต่อไป.
update(2020-3-17)ดู(4)ครั้ง
วันที่ 16-17 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลฯและปศุสัตว์อำเภอเสริมงาม ได้ลงพื้นที่ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยงาน:สำนักปลัด
วันที่ 16-17 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลฯและปศุสัตว์อำเภอเสริมงาม ได้ลงพื้นที่ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
update(2020-3-17)ดู(4)ครั้ง
วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งงาม ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลทุ่งงาม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งงาม หน่วยงาน:สำนักปลัด
วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. #เทศบาลตำบลทุ่งงาม ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลทุ่งงาม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งงาม
update(2020-3-12)ดู(4)ครั้ง
วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งงามได้ต้อนรับเจ้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง ที่มาให้ความรู้รายละเอียดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 (ita)แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งงาม หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งงามได้ต้อนรับเจ้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง ที่มาให้ความรู้รายละเอียดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 (ita)แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งงาม
update(2020-3-9)ดู(5)ครั้ง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม เพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น อำเภอเสริมงาม. หน่วยงาน:สำนักปลัด
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 #เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม เพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น อำเภอเสริมงาม.
update(2020-2-26)ดู(12)ครั้ง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งงาม สมัยสามัญที่ 1/2563 เพื่ออนุมัติโครงการที่เสนอตามวาระต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งงาม. หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งงาม สมัยสามัญที่ 1/2563 เพื่ออนุมัติโครงการที่เสนอตามวาระต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งงาม.
update(2020-2-25)ดู(7)ครั้ง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงามร่วมกับชาวบ้านแม่กึ๊ด ได้ดำเนินโครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ วัดสันดอนแม่กึ๊ด หมู่ที่1. หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงามร่วมกับชาวบ้านแม่กึ๊ด ได้ดำเนินโครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ วัดสันดอนแม่กึ๊ด หมู่ที่1.
update(2020-2-21)ดู(9)ครั้ง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งงาม เพื่อชี้แจงงบประมาณและอนุมัติโครงการประจำปี 2563. หน่วยงาน:สำนักปลัด
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. #เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งงาม เพื่อชี้แจงงบประมาณและอนุมัติโครงการประจำปี 2563.
update(2020-2-20)ดู(8)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 71 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4 5 6 7 8
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม
ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Tel:054-286159 Website:www.tungngam.go.th

Copy Right 2014 www.tungngam.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top