นายกเทศมนตรี

นายขจรศักดิ์  ปวงคำ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
กองช่าง
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
ข้อมูลผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนกำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ท่องเทียว ดอยถ้ำมาศ-ถ้ำเสือ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งงาม
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารร
การเสริมสร้างวัฒนธรรรมองค์กร
การรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีั
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หนังสือราชการ
ประกาศการจัดชื้อจัดจ้าง
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


[ผลสำรวจ]
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
8 คน
เข้าชมเมื่อวาน
26 คน
เข้าชมเดือนนี้
647 คน
เข้าชมปีนี้
1512 คน
เข้าชมทั้งหมด
45676 คน
     เริ่มนับ 3 ตุลาคม 2557
 
ข่าวกิจกรรม
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงามร่วมกับชาวบ้านแม่กึ๊ด ได้ดำเนินโครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ วัดสันดอนแม่กึ๊ด หมู่ที่1. หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงามร่วมกับชาวบ้านแม่กึ๊ด ได้ดำเนินโครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ วัดสันดอนแม่กึ๊ด หมู่ที่1.
update(2020-2-21)ดู(1)ครั้ง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งงาม เพื่อชี้แจงงบประมาณและอนุมัติโครงการประจำปี 2563. หน่วยงาน:สำนักปลัด
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. #เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งงาม เพื่อชี้แจงงบประมาณและอนุมัติโครงการประจำปี 2563.
update(2020-2-20)ดู(0)ครั้ง
วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ตัวแทนอำเภอเสริมงาม ร่วมแข่งกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง. หน่วยงาน:ประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ตัวแทนอำเภอเสริมงาม ร่วมแข่งกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง.
update(2020-2-5)ดู(12)ครั้ง
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งงาม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งงาม ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 หน่วยงาน:
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งงาม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งงาม ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
update(2018-6-1)ดู(224)ครั้ง
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยกู่)วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. สถานที่ดำเนินการ วัดพระธาตุดอยกู่ บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง หน่วยงาน:
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยกู่)วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. สถานที่ดำเนินการ วัดพระธาตุดอยกู่ บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
update(2018-6-1)ดู(247)ครั้ง
โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดห้วยส้ม หมู่ที่ 9 วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 หน่วยงาน:
โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดห้วยส้ม หมู่ที่ 9 วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561
update(2018-7-11)ดู(247)ครั้ง
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 #เทศบาลตำบลทุ่งงาม นำโดย นายกขจรศักดิ์ ปวงคำ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ร่วมกันดำเนินโครงการจิตอาสา หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 #เทศบาลตำบลทุ่งงาม นำโดย นายกขจรศักดิ์ ปวงคำ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ร่วมกันดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม ทำความสะอาดวัดสาแลไชย.
update(2018-10-18)ดู(159)ครั้ง
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. #เทศบาลตำบลทุ่งงาม นำโดยนายขจรศักดิ์ ปวงคำ นายกเทศมนตรีตำบลทุงงาม พร้อมคณะบริหารเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ร่วมกันวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอเสริมงาม หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. #เทศบาลตำบลทุ่งงาม นำโดยนายขจรศักดิ์ ปวงคำ นายกเทศมนตรีตำบลทุงงาม พร้อมคณะบริหารเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ร่วมกันวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอเสริมงาม
update(2018-10-23)ดู(158)ครั้ง
23 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. #เทศบาลตำบลทุ่งงาม นำโดยนายขจรศักดิ์ ปวงคำ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม เจ้าหน้าที่พนักงานร่วมกันดำเนินโครงการจิตอาสา หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
23 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. #เทศบาลตำบลทุ่งงาม นำโดยนายขจรศักดิ์ ปวงคำ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม เจ้าหน้าที่พนักงานร่วมกันดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในกิจกรรม เก็บขยะสองข้างทางบริเวณเขตรับผิดชอบ
update(2018-10-23)ดู(164)ครั้ง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ร่วมกับกรมควบคุมประพฤติและชาวบ้านแม่กึ๊ด ได้ดำเนินโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน (คลองสวยน้ำใส)และโครงการทุ่งงามสะอาด ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข ณ ลำคลองแม่กึ๊ด หมู่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ร่วมกับกรมควบคุมประพฤติและชาวบ้านแม่กึ๊ด ได้ดำเนินโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน (คลองสวยน้ำใส)และโครงการทุ่งงามสะอาด ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข ณ ลำคลองแม่กึ๊ด หมู่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
update(2018-11-5)ดู(201)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 63 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4 5 6 7
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม
ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Tel:054-286159 Website:www.tungngam.go.th

Copy Right 2014 www.tungngam.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top