นายกเทศมนตรี

นายขจรศักดิ์  ปวงคำ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนกำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเทียว ดอยถ้ำมาศ-ถ้ำเสือ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งงาม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 2563
สภาพทั่่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
ประกาศ เรื่องการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล
การจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
ดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องขอต่างๆ
แบบคำร้องขอลงทะบียนเด็กแรกเกิด
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขึ้นทะเบียนคนพิการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามกาาใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนังสือราชการ
ประกาศการจัดชื้อจัดจ้าง
ITA
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


[ผลสำรวจ]
ชมขณะนี้
5 คน
เข้าชมวันนี้
66 คน
เข้าชมเมื่อวาน
59 คน
เข้าชมเดือนนี้
443 คน
เข้าชมปีนี้
9314 คน
เข้าชมทั้งหมด
53478 คน
     เริ่มนับ 3 ตุลาคม 2557
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
update(2020-8-6)ดู(4)ครั้ง
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นโดยวิธีการสัมภาษณ์ จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งงาม. หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นโดยวิธีการสัมภาษณ์ จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งงาม.
update(2020-8-6)ดู(2)ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รายละเอียดตามที่ปรากฏนี้. หน่วยงาน:สำนักปลัด
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รายละเอียดตามที่ปรากฏนี้.
update(2020-8-6)ดู(4)ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รายละเอียดตามที่ปรากฏ สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ สามารถสอบถามเพิ่่มเติมได้ที่นักพัฒนาชุมชน โทร. 086-6568553. หน่วยงาน:สำนักปลัด
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รายละเอียดตามที่ปรากฏ สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ สามารถสอบถามเพิ่่มเติมได้ที่นักพัฒนาชุมชน โทร. 086-6568553.
update(2020-8-4)ดู(7)ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล สายงานบริหาร(ที่ว่าง) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น(นักบริหารงานช่าง) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามที่ีปรากฎ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 054-286-159 ต่อ 101 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ. หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล สายงานบริหาร(ที่ว่าง) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น(นักบริหารงานช่าง) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามที่ีปรากฎ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 054-286-159 ต่อ 101 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ.
update(2020-7-24)ดู(14)ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
update(2020-7-16)ดู(17)ครั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งงาม มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ 1.ผู้อำนวยการคลัง จำนวน 1 อัตรา 2.หัวหนัาสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 054-286-159 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามที่ปรากฏนี้. หน่วยงาน:ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลทุ่งงาม มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ 1.ผู้อำนวยการคลัง จำนวน 1 อัตรา 2.หัวหนัาสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 054-286-159 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามที่ปรากฏนี้.
update(2020-7-2)ดู(86)ครั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งงาม มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ(ที่ว่าง) ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ติดต่ออสอบถามได้ที่ 054-286-159 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามที่ปรากฏ. หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
เทศบาลตำบลทุ่งงาม มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ(ที่ว่าง) ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ติดต่ออสอบถามได้ที่ 054-286-159 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามที่ปรากฏ.
update(2020-7-2)ดู(20)ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563
update(2020-6-17)ดู(36)ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามปรากฏ. หน่วยงาน:ส่วนการคลัง
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามปรากฏ.
update(2020-6-8)ดู(39)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 31 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม
ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Tel:054-286159 Website:www.tungngam.go.th

Copy Right 2014 www.tungngam.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top