นายกเทศมนตรี

นายขจรศักดิ์  ปวงคำ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนกำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเทียว ดอยถ้ำมาศ-ถ้ำเสือ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งงาม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 2563
สภาพทั่่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
ดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องขอต่างๆ
แบบคำร้องขอลงทะบียนเด็กแรกเกิด
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขึ้นทะเบียนคนพิการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามกาาใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
หนังสือราชการ
ประกาศการจัดชื้อจัดจ้าง
ITA
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


[ผลสำรวจ]
ชมขณะนี้
5 คน
เข้าชมวันนี้
78 คน
เข้าชมเมื่อวาน
41 คน
เข้าชมเดือนนี้
608 คน
เข้าชมปีนี้
7937 คน
เข้าชมทั้งหมด
52101 คน
     เริ่มนับ 3 ตุลาคม 2557
 
content slider
เทศบาลตำบลทุ่งงาม มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ 1.ผู้อำนวยการคลัง จำนวน 1 อัตรา 2.หัวหนัาสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 054-286-159 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามที่ปรากฏนี้. [2020-7-2][47]
เทศบาลตำบลทุ่งงาม มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ(ที่ว่าง) ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ติดต่ออสอบถามได้ที่ 054-286-159 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามที่ปรากฏ. [2020-7-2][8]
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 [2020-6-17][20]
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามปรากฏ. [2020-6-8][24]
เทศบาลตำบลทุ่งงาม ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [2020-6-4][31]
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสาม..... ดู[4]ครั้ง
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม..... ดู[9]ครั้ง
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ดำเนินการออกพ่นหมอกควันแล..... ดู[10]ครั้ง
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาทำค..... ดู[15]ครั้ง
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้รับหน้ากากผ้าเพื่องป้องกัน..... ดู[14]ครั้ง
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้จัดอบรมการสำรวจและจัดเก็บ..... ดู[16]ครั้ง
ITA
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][10]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][8]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][7]
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ หน่วยงาน:ประชาสัมพันธ์ [0000-00-00][12]
คู่มือหรือมาฐานการให้บริการ หน่วยงาน: [0000-00-00][12]
ประกาศการจัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด บ้านดอนงาม หมู่ที่ 8 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][4]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด (ทุ่งบน) บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][4]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด บ้านสาแล หมู่ที่ 5 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][7]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][5]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 9 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][6]
เรื่องร้องเรียน/ทั่วไป
การจัดซื้อจัดจ้าง
การทุจริตภาครัฐ
เรื่องทั่วไป
กระดานถาม-ตอบ
  

 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม
ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Tel:054-286159 Website:www.tungngam.go.th

Copy Right 2014 www.tungngam.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top