นายกเทศมนตรี

นายขจรศักดิ์  ปวงคำ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนกำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเทียว ดอยถ้ำมาศ-ถ้ำเสือ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งงาม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 2563
สภาพทั่่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
ประกาศ เรื่องการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล
การจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
ดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องขอต่างๆ
แบบคำร้องขอลงทะบียนเด็กแรกเกิด
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขึ้นทะเบียนคนพิการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามกาาใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนังสือราชการ
ประกาศการจัดชื้อจัดจ้าง
ITA
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


[ผลสำรวจ]
ชมขณะนี้
5 คน
เข้าชมวันนี้
68 คน
เข้าชมเมื่อวาน
59 คน
เข้าชมเดือนนี้
445 คน
เข้าชมปีนี้
9316 คน
เข้าชมทั้งหมด
53480 คน
     เริ่มนับ 3 ตุลาคม 2557
 
content slider
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [2020-8-6][4]
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นโดยวิธีการสัมภาษณ์ จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งงาม. [2020-8-6][2]
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รายละเอียดตามที่ปรากฏนี้. [2020-8-6][4]
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รายละเอียดตามที่ปรากฏ สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ สามารถสอบถามเพิ่่มเติมได้ที่นักพัฒนาชุมชน โทร. 086-6568553. [2020-8-4][7]
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล สายงานบริหาร(ที่ว่าง) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น(นักบริหารงานช่าง) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามที่ีปรากฎ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 054-286-159 ต่อ 101 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ. [2020-7-24][14]
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ต้อนรับคณะกรร..... ดู[4]ครั้ง
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงามร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดลำปาง ..... ดู[4]ครั้ง
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ออกสำรวจต้นไม้ที่มีอายุ..... ดู[11]ครั้ง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ..... ดู[8]ครั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 6 วัด ในเขต..... ดู[8]ครั้ง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสา..... ดู[12]ครั้ง
ITA
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][21]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][22]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][19]
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ หน่วยงาน:ประชาสัมพันธ์ [0000-00-00][31]
คู่มือหรือมาฐานการให้บริการ หน่วยงาน: [0000-00-00][29]
ประกาศการจัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด บ้านดอนงาม หมู่ที่ 8 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][14]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด (ทุ่งบน) บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][23]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด บ้านสาแล หมู่ที่ 5 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][27]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][20]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 9 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][24]
เรื่องร้องเรียน/ทั่วไป
การจัดซื้อจัดจ้าง
การทุจริตภาครัฐ
เรื่องทั่วไป
กระดานถาม-ตอบ
  

 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม
ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Tel:054-286159 Website:www.tungngam.go.th

Copy Right 2014 www.tungngam.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top