นายกเทศมนตรี

นายขจรศักดิ์  ปวงคำ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
กองช่าง
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
ข้อมูลผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนกำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ท่องเทียว ดอยถ้ำมาศ-ถ้ำเสือ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งงาม
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารร
การเสริมสร้างวัฒนธรรรมองค์กร
การรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีั
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หนังสือราชการ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


[ผลสำรวจ]
ชมขณะนี้
2 คน
เข้าชมวันนี้
17 คน
เข้าชมเมื่อวาน
46 คน
เข้าชมเดือนนี้
398 คน
เข้าชมปีนี้
16546 คน
เข้าชมทั้งหมด
43271 คน
     เริ่มนับ 3 ตุลาคม 2557
 
content slider
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการชำระภาษี [2016-12-13][422]
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น. [2018-6-1][215]
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [2018-11-19][53]
หลักธรรมมาภิบาล [2019-7-5][38]
รายงานผลการโครงการฝึกอบรม ด้าน คุณธรรม จริยธรรม [2019-9-10][22]
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งงามร่วมกับอำเภอเสริม..... ดู[10]ครั้ง
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งงาม นำโดยนายกขจรศักด..... ดู[13]ครั้ง
วันที่ 13 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลทุ่งงาม นำโดยนายกขจรศักดิ์ ปวงคำ นายก..... ดู[24]ครั้ง
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้จัดอ..... ดู[30]ครั้ง
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประส..... ดู[38]ครั้ง
วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบ..... ดู[45]ครั้ง
 
เรื่องร้องเรียน/ทั่วไป
การจัดซื้อจัดจ้าง
การทุจริตภาครัฐ
เรื่องทั่วไป
กระดานถาม-ตอบ
  

 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม
ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Tel:054-286159 Website:www.tungngam.go.th

Copy Right 2014 www.tungngam.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top