ผลสำรวจความพึงพอใจ

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ระดับใด

พอใจมาก 37.5 %
พอใจปานกลาง 12.5 %
ไม่พอใจ 25 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 8 คน