ผลสำรวจความพึงพอใจ

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ระดับใด

พอใจมาก 28.57 %
พอใจปานกลาง 14.29 %
ไม่พอใจ 28.57 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 7 คน