หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลทุ่งงาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNER
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายเอกพงษ์ วงค์เรือง
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
 
   
     
สภาพทั่วไป
 
 
 
อาชีพประชากร
 
   
การเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งงาม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ และการค้าขาย ส่วนใหญ่ทำนา ทำไร่ ทำสวน เพื่อใช้ในการบริโภคและจำหน่าย
การปศุสัตว์
  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งงาม เลี้ยง ไก่ เพื่อไว้ในการบริโภค และวัว สุกร เพื่อจำหน่าย
  บางส่วนได้ตั้งฟาร์มสุกร จำนวน 5 ครัวเรือน
  ฟาร์ม และฟาร์มไก่ไข่ จำนวน 2 ครัวเรือน
 
ภูมิประเทศ
 
 
เทศบาลตำบลทุ่งงาม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูงด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตก ส่วนทางทิศใต้และทางทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ราบ และพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ70 เป็นภูเขาและเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่เสริม โดยมีแม่น้ำแม่เสริมไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่
 
ภูมิอากาศ
 
   
เทศบาลตำบลทุ่งงาม มีลักษณะภูมิอากาศแบบ 3 ฤดู ประกอบด้วย
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
   
ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดในตำบล จำนวน 5 แห่ง
  วัดสันดอนแม่กึ๊ด หมู่ 1
  วัดดอยน้อยศรีบุญเรือง หมู่ 4
  วัดสาแลไชย หมู่ 5
  วัดห้วยส้ม หมู่ 9
  วัดพระธาตุดอยกู่ หมู่ 10
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
   
ประเพณีและงานประจำปีในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งงาม มีดังนี้
  ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี
  ประเพณีแห่ไม้ค้ำศรี ในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี
  ประเพณีลอยกระทง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี
  ประเพณีสลากภัตร ในช่วงเดือนตุลาคม 2 ปี จัดครั้ง
 
การศึกษาในชุมชน
 
         
สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลทุ่งงาม มีดังนี้
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
         
  โรงพยาบาลระดับอำเภอ จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
   
  เทศบาลตำบลทุ่งงาม
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
080-769-4086

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10