หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายก้องภพ อินต๊ะจักร์
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
 
   
     
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร ซื้อดอกไม้พร้อมกระถางมังกร เพื่อใช้ตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]จ้างรถแบ็คโฮลพร้อมขุดดินถมดินพร้อมปรับพื้นทางสัญจรผ่านน้ำ บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวงานการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบดอัดแน่นทางสายบ้านสาแล - บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่กึ๊ด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2563 - 15 พ.ค.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สว่างไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำเว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลทุ่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กึ๊ด หมู่ที่ ๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ ๗ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2563 ]ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน บพ 7073 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (1 ต.ค. 63 ? 31 มี.ค. 64 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
   
  เทศบาลตำบลทุ่งงาม
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
085-2615881

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10