หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายเอกพงษ์ วงค์เรือง
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
 
   
     
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมฝายทุ่งงาม บ้านสาแล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพรเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒนขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานการศึกษา สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน งานการศึกษา สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บพ 7073 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนราชการทะเบียน กจ 3512 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2565 ]จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด(เหมืองหล่ายท่า) บ้านสาแล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดบริเวณภายในสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานช่างสำรวจ ออกแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
   
  เทศบาลตำบลทุ่งงาม
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
080-769-4086

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10