หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายเอกพงษ์ วงค์เรือง
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
 
   
     
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านดอนงาม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านมั่ว(นาเห็น) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมจัดซื้อท่อระบายน้ำ บ้านแม่กึ๊ด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลทุ่งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานช่างสำรวจ ออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านกองทุน (สสส ) และผู้ช่วยงานธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านโยธาของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กึ๊ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานดูแลรักษาสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
   
  เทศบาลตำบลทุ่งงาม
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
080-769-4086

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10