หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายเอกพงษ์ วงค์เรือง
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
 
   
     
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บ่อแฮ้ว   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารส้ม (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
ทต.บ่อแฮ้ว   จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสำรวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านเป็นรายครัวเรือนผ่านระบบ Thai QM (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.นายาง   จ้างจ้างซ่อมแซมสภานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนายาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.นายาง   สอบราคาจ้างขุดลอกแม่น้ำวัง 17 พ.ค. 2565
อบต.นายาง   จ้างจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนายาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.นายาง   จ้างจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำดวยไฟฟ้าบ้านนายาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.นิคมพัฒนา   ซื้อวัสดุหินคลุก (วัสดุชั้นพื้นทาง) จำนวน ๓๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านชัยภูทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.นิคมพัฒนา   ซื้อวัสดุหินคลุก (วัสดุชั้นพื้นทาง) จำนวน ๓๔๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.นิคมพัฒนา   ซื้อวัสดุหินคลุก (วัสดุชั้นพื้นทาง) จำนวน ๓๔๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านร่มไตรรัตน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.บ้านค่า   ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านค่า ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.บ้านค่า   ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลบ้านค่า เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.บ้านเอื้อม   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม (๒/๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.นายาง   จ้างจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำดวยไฟฟ้าบ้านนายาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.นายาง   จ้างจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนายาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.นายาง   จ้างจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนายาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.นายาง   จ้างจ้างซ่อมแซมสภานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนายาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.นิคมพัฒนา   ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการท่อซีเมนต์ ๘๐ ซม. จำนวน ๑๖ ท่อน เพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ำชลประทาน บ้านศรีไตรภูมิ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.นิคมพัฒนา   ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดถุง รสจืด สำหรับเด็กนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.แม่ปุ   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.ดอนไฟ   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 2565
อบต.ดอนไฟ   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.บ้านบอม   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.แม่ทะ   ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.แม่ทะ   จ้างทำป้ายโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ฝายชะลอน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 211
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
080-769-4086

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10