หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลทุ่งงาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNER
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายเอกพงษ์ วงค์เรือง
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
 
   
     
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านเอื้อม   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.บ้านเอื้อม   จ้างเหมาทำป้ายบอกทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
ทต.ทุ่งงาม   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ตั้งแต่ 1 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.ดอนไฟ   ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 9878 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.ดอนไฟ   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศภายในรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 9878 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
ทต.บ่อแฮ้ว   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ ๒, บ้านน้ำโท้ง หมู่ท่ี่ ๕, บ้านทับหมาก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
ทต.แม่ทะ   จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้ง เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๒๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
อบต.นายาง   ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ1. ขั้วปิดล๊อค จำนวน 100 ตัว2. หลอดไฟ LED T8 18 วัตต์ จำนวน 100 หลอด3.สายไฟ THM 1 x 1.5 (แดง) จำนวน 1 ม้วน4.โซเน็กสเปรย์ฉีดสนิม จำนวน 1 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
อบต.นิคมพัฒนา   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) จำนวน ๔ รายการ อบต.นิคมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
อบต.หัวเสือ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
ทต.ทุ่งงาม   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
ทม.ล้อมแรด   จ้างจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนและกระบวนงานการฆ่าสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองล้อมแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
ทต.แม่ทะ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.22.018 หมู่ที่ 7 บ้านท่าแหนใต้ ตำบลแม่ทะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2566
อบต.วังใต้   จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังใต้ (อาคารหลังเก่า) ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.นายาง   ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
ทต.บ่อแฮ้ว   จ้างเหมารถขุดลอกปรับแต่งสระดักตะกอนและขุดแนววางท่อสูบน้ำดิบบ้านกล้วยไม้ ม.13 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
ทต.บ่อแฮ้ว   ซื้อวัสดุไฟฟ้า ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๑ รายการ ของงานไฟฟ้าสาธารณะ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
ทม.ล้อมแรด   ซื้อดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
ทม.ล้อมแรด   จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุมลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
ทม.ล้อมแรด   จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล้อมแรด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.บ้านบอม   ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.บ้านบอม   ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน อุปกรณ์ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.ดอนไฟ   ซื้อกระสอบทราย จำนวน 2,200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.แม่กัวะ   ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในช่วงเปิดภาคเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 358
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
080-769-4086

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10