หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลทุ่งงาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNER
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายเอกพงษ์ วงค์เรือง
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
 
   
     
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.tungngam.go.th/org... ไปยังหน้าแรก
-ข้อมูลหน่วยงาน
-เกี่ยวกับหน่วยงาน
-คลิกโครงสร้างองค์กร
แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.tungngam.go.th/boa... https://www.tungngam.go.th/mem... ไปยังหน้าแรก
-คลิกเมนูบุคลากร
-คลิกเมนูคณะผู้บริหาร
-คลิกเมนูสมาชิกสภา
แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.tungngam.go.th/pro... https://www.tungngam.go.th/pro... ไปยังหน้าแรก
-ข้อมูลหน่วยงาน
-เกี่ยวกับหน่วยงาน
-คลิกอำนาจหน้าที่
แสดงข้อมูลอำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งงาม
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.tungngam.go.th/pro... https://www.tungngam.go.th/pro... ไปยังหน้าแรก
-เมนูแผน
-คลิกแผนพัฒนาท้องถิ่น
-คลิกแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตำบลทุ่งงาม
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.tungngam.go.th/con... ไปยังหน้าแรก
-ข้อมูลหน่วยงาน
-เกี่ยวกับหน่วยงาน
-คลิกติดต่อ
แสดงข้อมูลการติดต่อของเทศบาลตำบลทุ่งงาม
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.tungngam.go.th/pro... ไปยังหน้าแรก
-ระเบียบ
-คลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งงาม
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.tungngam.go.th/new... ไปยังหน้าแรก
-ข่าวสาร
-คลิกข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งงาม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.tungngam.go.th/web... https://www.tungngam.go.th/web... ไปยังหน้าแรก
-บริการประชาชน
-คลิก Q A และ กระดานสนทนา
-แสดงกระดานสนทนา
-คลิกสร้างกระทู้ใหม่ตรงด้านบนขวามือ
o9 Social Network https://www.tungngam.go.th/hom... https://www.facebook.com/profi... ไปยังเว็บไซต์หน้าแรกของเทศบาลตำบลทุ่งงาม
-เมนู Facebook จะอยู่มุมขวามือด้านบน
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.tungngam.go.th/hom... https://www.tungngam.go.th/web... ไปยังเว็บไซต์หน้าแรกของเทศบาลตำบลทุ่งงามเลื่อนลงมาด้านล้างสุดของหน้าเว็บไซต์
-คลิกนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.tungngam.go.th/pro... https://www.tungngam.go.th/pro... ไปยังหน้าแรก
-เมนูแผน
-คลิกแผนพัฒนาท้องถิ่น
-คลิกแผนดำเนินงานประจำปี 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.tungngam.go.th/pro... https://www.tungngam.go.th/pro... ไปยังหน้าแรก
-เมนูแผน
-คลิกแผนพัฒนาท้องถิ่น
-คลิกรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งงาม
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.tungngam.go.th/pro... https://www.tungngam.go.th/pro... https://www.tungngam.go.th/pro... ไปยังหน้าแรก
-ข้อมูลหน่วยงาน
-เมนูเกี่ยวกับหน่วยงาน
-คลิกคู่มือการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.tungngam.go.th/pro... https://www.tungngam.go.th/pro... https://www.tungngam.go.th/pro... ไปยังหน้าแรก
-ข้อมูลหน่วยงาน
-เมนูเกี่ยวกับหน่วยงาน
-คลิกคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.tungngam.go.th/pro... https://www.tungngam.go.th/pro... ไปยังหน้าแรก
-เมนูรายงาน
-คลิกรายงานอื่นๆ
-คลิกรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการของเทศบาลตำบลทุ่งงาม ประจำปีงบประมาณ2565
o18 E-Service https://docs.google.com/forms/... ไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์เทศบาลตำบลทุ่งงามเลื่อนลงมาด้านล่างเจอแบนเนอร์ e-service
-คลิก e-service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.tungngam.go.th/pro... https://www.tungngam.go.th/pro... ไปยังหน้าแรก
-เมนูการบริหารบุคคล
-คลิกนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-คลิกนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.tungngam.go.th/pro... https://www.tungngam.go.th/pro... https://www.tungngam.go.th/pro... https://www.tungngam.go.th/pro... https://www.tungngam.go.th/pro... https://www.tungngam.go.th/pro... https://www.tungngam.go.th/pro... ไปยังหน้าแรก
-เมนูการบริหารบุคคล
-คลิกหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-คลิกประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล (ก.กลาง)
-คลิกประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล
-คลิก2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร( ก.กลาง)
-คลิกประกาศการพัฒนาบุคลากร
-คลิกหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
-คลิกประกาศการให้คุณและโทษและสร้างขวัญกำลังใจ
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.tungngam.go.th/pro... https://www.tungngam.go.th/pro... ไปยังหน้าแรก
-เมนูการบริหารบุคคล
-คลิกการดำเนินการตามนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-คลิกรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.tungngam.go.th/pro... https://www.tungngam.go.th/pro... ไปยังหน้าแรก
-ข้อมูลหน่วยงาน
-เมนูเกี่ยวกับหน่วยงาน
-คลิกคู่มือการปฏิบัติงาน
-คลิกคู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี2566
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.tungngam.go.th/con... ไปยังหน้าแรกเลื่อนลงมาด้านล่าง
-บริการประชาชน
-คลิกร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.tungngam.go.th/new... https://www.tungngam.go.th/new... ไปยังหน้าแรก
-เมนูข่าวสาร
-คลิกกิจกรรม
-เลื่อนไปหน้าที่ 4
-คลิกเทศบาลตำบลทุ่งงามได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.tungngam.go.th/new... https://www.tungngam.go.th/new... https://www.tungngam.go.th/new... https://www.tungngam.go.th/new... ไปยังหน้าแรก
-เมนูข่าวสาร
-คลิกกิจกรรม
-เลื่อนไปยังหน้าที่ 3
-คลิกกิจกรรมอบรมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
-คลิกประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ(No Gift Policy)
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.tungngam.go.th/pro... https://www.tungngam.go.th/pro... ไปยังหน้าแรก
-ข้อมูลหน่วยงาน
-เมนูเกี่ยวกับหน่วยงาน
-คลิกคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
-คลิกคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.tungngam.go.th/pro... https://www.tungngam.go.th/pro... ไปยังหน้าแรก
-ข้อมูลหน่วยงาน
-เมนูเกี่ยวกับหน่วยงาน
-คลิกคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
-คลิกคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
-แสดงคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่หน้า 14เป็นต้นไป
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.tungngam.go.th/pro... https://www.tungngam.go.th/pro... ไปยังหน้าแรก
-เมนูแผน
-คลิกแผนอื่นๆ
-คลิกแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ.2566-2570)
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
080-769-4086

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10