หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายก้องภพ อินต๊ะจักร์
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
 
   
     
สมาชิกสภา
 
 
 


นายเอกพงษ์ วงค์เรือง
ประธานสภา
 


นายสมศักดิ์ สีขาว
รองประธานสภา


นายนรากร ก๋องแก๋น
เลขานุการสภา
 
สมาชิกสภา
 


นายเบี้ยว สุบุญมา
สมาชิกสภาเขต 1


นายหล่วย อินสุข
สมาชิกสภาเขต 1


นางปริมวิไล ศรีจันทร์
สมาชิกสภาเขต 1


นายสุบิน วงค์สาร
สมาชิกสภาเขต 1


นายศิริพงศ์ ใจบุญ
สมาชิกสภาเขต 1


นายสุพรรณ ตันทา
สมาชิกสภาเขต 2


นางสาวจุฬาลักษณ์ ก้อนแหวน
สมาชิกสภาเขต 2


นายเมธี มณีอรุณ
สมาชิกสภาเขต 2


นายวีระพล ขิงทอง
สมาชิกสภาเขต 2
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
   
  เทศบาลตำบลทุ่งงาม
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
เทศบาลตำบลทุ่งงาม

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
085-2615881

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10