หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลทุ่งงาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายเอกพงษ์ วงค์เรือง
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
 
   
     
ข่าวสาร
 
 
 


 
เทศบาลตำบลทุ่งงาม ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ด้วยคะแนนระดับ A จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช.  
 

เทศบาลตำบลทุ่งงาม ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมินฯ ไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน นอกจากนี้การประเมินยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดยผลการประเมินประจำปี 2565 เทศบาลตำบลทุ่งงามได้คะแนนระดับ A จำนวน 86.80 คะแนน ซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งงาม ภายใต้การบริหารงานของนายเอกพงษ์ วงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม และคณะผู้บริหาร จะได้นำผลการประเมิน ITA ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพครบถ้วนในทุกมิติ รวมทั้งให้ความสำคัญด้านความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน ITA และพัฒนาคุณธรรมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการให้บริการสาธารณะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขและตรงตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2565 เวลา 14.53 น. โดย คุณ นงคราญ แสนประสิทธิ์

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
   
  เทศบาลตำบลทุ่งงาม
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
080-769-4086

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10