หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายเอกพงษ์ วงค์เรือง
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
 
   
     
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลทุ่งงาม
 
นายกเทศบาลตำบลทุ่งงาม
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ประธานสภา ทต.ทุ่งงาม
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด ทต.
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
- งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- งานนิติการ
- งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- งานการศึกษา
 
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
 
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานสาธารณูปโภค/ซ่อมบำรุง
- งานผังเมือง
   
   
   
   
   
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
   
  เทศบาลตำบลทุ่งงาม
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
เทศบาลตำบลทุ่งงาม

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
080-769-4086

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10