หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลทุ่งงาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNER
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายเอกพงษ์ วงค์เรือง
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
 
   
     
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.ทุ่งงาม          
 
"มุ่งพัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่ มีเศรษฐกิจดี สังคมดี
สิ่งแวดล้อมดี ภายใต้การดำเนินงาน ในรูปแบบการร่วมคิดร่วมทำ
เพื่อให้การแก้ไขปัญหามุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
กลยุทธ์
  ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อ และสะพาน
  ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร
  ด้านการไฟฟ้าสาธารณะ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
กลยุทธ์
  ด้านการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวัง และการป้องกันรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคม
 
กลยุทธ์
  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
  ด้านการศึกษา
  ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ด้านการป้องกันรักษา และส่งเสริมอนามัยของประชาชน
  ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
 
กลยุทธ์
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
  ด้านการส่งเสริมการตลาด และการใช้สินค้าท้องถิ่น
  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
 
กลยุทธ์
  ด้านการพัฒนาบุคลากร
  ด้านการการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
เทศบาลตำบลทุ่งงาม

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
080-769-4086

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10